Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling findes på http://stofavestamager.dk/2021/